Általános felhasználási feltételek


Köszönjük látogatását!

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen internetes oldal alábbiakban rögzített felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.

A bayergarden.hu domain név alatt elérhető internetes oldal olyan portál, amelyet bárki jogosult meglátogatni, illetve használni (a továbbiakban: „Felhasználó”) és amelyen hasznos információkat talál a kiskert és a ház körüli tevékenységekről. A jogosulatlan felhasználókért a Bayer Hungária Kft. nem vállal felelősséget.

Az internetes oldalon elküldött személyes adataira a jelen oldalon ugyancsak elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételek vonatkoznak.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a honlap karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az internetes oldalon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A Bayer Hungária Kft. nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Bayer Hungária Kft. adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a jelen internetes oldalt elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának jogi és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

A jelen internetes oldal „ahogyan van” alapon elérhető, ennélfogva a Bayer Hungária Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy más egyéb – szavatosságot az internetes oldalon hozzáférhető információk, anyagok megbízhatóságáért, naprakészségéért, az internetes oldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, az internetes oldalon megosztott tartalmak pontosságáért, teljességéért. Az ezekre irányuló kijelentésektől a Bayer Hungária Kft. kifejezetten elzárkózik. A Felhasználó bármely anyagot saját felelősségére tölt le a weboldalról.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Amennyiben az internetes oldalon közzétett tartalom kapcsán további útmutatásra lenne szüksége, kérjük, esetleges kérdéseivel forduljon a tartalomszolgáltatóhoz az Impresszumban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

A jelen internetes oldal tulajdonosa a Bayer Hungária Kft., az ott, valamint az esetlegesen kapcsolódó microsite-okon– ideértve a védjegyeket, domain neveket, más egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja a Bayer Hungária Kft., illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg az internetes oldalon.

A jelen internetes oldalon a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a jelen internetes oldal tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal!

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az az internetes oldalon megjelenített jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot avagy engedélyt biztosítana.

Tájékoztatjuk, hogy a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesítjük a szellemi alkotásokhoz fűződő jogainkat, illetve járunk el azok esetleges megsértése kapcsán.

A weboldalon közölt anyagok és információk nem minden ország és nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek. Az internetes oldalon közzétett közlések, tájékoztatások nem tekinthetőek kötelezettségvállalásnak.

A Felhasználó az internetes látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat módosítására és kiegészítésére.

© Budapest 2014 szeptember – Bayer Hungária Kft.

Utoljára frissítve: 2014. december 16.